DASAR

1.   Untuk meningkatkan keutuhan dan daya saing wanita untuk pembangunan negara di era K-ekonomi dan globalisasi

 

2.   Untuk membantu meningkatkan prestasi dan imej perkhidmatan awam ke arah menyokong  pelaksanaan dasar-dasar kerajaan

 

3.   Memupuk dan memantapkan nilai positif di kalangan wanita ke arah pembangunan dan kecemerlangan sahsiah dan kecemerlangan diri

 

4.   Mewujudkan silaturahim antara wanita-wanita di peringkat kebangsaan dan antarabangsa; dan

 

5.   keluargaan yang harmoni ke arah membanteras gejala sosial.

 

 

STRATEGI

1.   Meningkatkan jumlah keahlian

 

2.   Meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan di kalangan ahli-ahli.

 

3.   Mengadakan perkongsian pintar antara PUSPANITA dengan badan-badan kerajaan dan swasta di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

 

4.   Menjana aktiviti yang menyokong dasar-dasar kerajaan: -

      a)   Ke arah merealisasikan wawasan 2020.

      b)   Mewujudkan masyarakat penyayang, sihat dan cergas.

      c)   Penerapan nilai-nilai murni.

      d)   Prihatin terhadap alam bina dan alam sekitar.

Aktiviti Terkini PUSPANITA KPDNHEP


Gerai Jualan Puspanita KPDNHEP

    Tarikh: Setiap Hari Selasa

    Tempat: Ruang Legar Kedai Koperasi & Kafeteria